Проектування систем передавання даних (СПД)

ФОП Капінус виконує проектування систем та мереж передавання даних (СПД), що забезпечує інфраструктуру (комплект апаратного та програмного забезпечення) для якісного та надійного передавання інформації.


Проект на СПД вирішує наступні завдання: • Проект на Систему Передавання Даних потрібен для можливості точного розрахунку загального кошторису реалізації проекту СПД (або ЛОМ)
 • Проект на Систему Передавання Даних включає в себе загальну архітектуру рішення (з необхідним рівнем відмовостійкості), що дозволяє виконати як розрахунки необхідного апаратного забезпечення (порти з необхідною швидкістю), виконати підбір необхідного додаткового обладнання (патч-корди, трансивери, DAC-twinax кабелі, тощо), так і необхідного програмного забезпечення для керування та моніторінгу всієї мережі
 • Проект на Систему Передавання Даних потрібен для можливості подальшої експлуатації та модернізації побудованої СПД


Локальна обчислювальна (або компьютерна) мережа (ЛОМ, англ. Local Area Network (LAN)) є об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. У порівнянні з глобальною мережею (WAN), локальна мережа зазвичай має більшу швидкість обміну даними, менше географічного покриття та відсутність потреби використовувати запозичену телекомунікаційну лінію зв'язку.


Локальна комп'ютерна мережа — комп'ютерна мережа для обмеженого кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в одному приміщенні або в рамках одного підприємства.

Проект на локальну мережу (ЛОМ, Ethernet) включає в себе:


 • Структурну схему ЛОМ
 • Плани розташування шаф
 • Схему розташування обладнання в шафах
 • Схему з'єднань та кабельний журнал
 • Логічну схему ЛОМ (L2)
 • Схему IP адресації та маршрутизації (L3)
 • Схему електроживлення
 • Специфікацію

Ethernet (сімейство протоколів стандарту IEEE 802.3) - найпопулярніший протокол кабельних комп'ютерних мереж, що працює на фізичному та канальному рівні мережевої моделі OSI.

Ethernet тісно пов'язаний з моделлю TCP/IP, оскільки у переважній більшості випадків служить для передачі IP-пакетів та є найпоширенішім протоколом у сучасних локальних комп'ютерних мережах, також використовується для побудови MAN мереж.

При проектуванні корпоративних мереж передавання даних, ФОП Капінус використовує типовий ієрархічний дизайн мережі, що включає в себе наступні три рівні:


 • Рівень ядра: забезпечує транспорт трафіку між сайтами і високопродуктивну маршрутизацію. Через критичною важливості цього рівня принципи проектування ядра повинні забезпечувати відповідний рівень відмовостійкості, який забезпечує можливість швидкого і плавного відновлення після збою мережі.
 • Рівень агрегації. Забезпечує застосування правил до трафіку, відпрацювання QoS і прикордонне управління між рівнями доступу та ядра.
 • Рівень доступу: забезпечує доступ робочої групи / користувачів до мережі.

Дві основні архітектури корпоративних мереж - це трирівнева і дворівневі моделі.


Один з основних факторів впливу на вибір між дворівневою і трирівневою мережевою архітектурою - це тип сайту / мережі (віддалений офіс, регіональний штаб, вторинний або основний кампус), що допомагає визначити характер сайту і його потенційний майбутнє зростання (з точки зору мережі). Наприклад, рідко буває, що типовий (від малого до середнього) віддалений офіс вимагає трирівневої архітектури, навіть якщо ми враховуємо майбутнє зростання. Навпаки, регіональний сайт HQ або мережу додаткового офісу підприємства можуть мати великий потенціал для значного зростання за розміром (кількість користувачів і кількість блоків розподілу)


Також, при проектуванні СПД ФОП Капінус використовується кластеризація комутаторів (стекування). Ця модель проектування дозволяє в значній мірі спростити і покращити дизайн, що забезпечує більш високий рівень відмовостійкості вузлів і логічних лінків, а також значно оптимізований час конвергенції мережі.

Типова трирівнева архітектура побудови мережі

Типова дворівнева архітектура побудови мережі

Проектування бездротових Wi-Fi мереж

Радіопланування бездротової мережі WiFi - це проектно-вишукувальна робота по вибору оптимального місця встановлення точок бездротового доступу і визначення частотного каналу, на якому буде працювати кожна з точок доступу, що дозволяє уникнути взаємних перешкод і інтерференції сигналу.


Результатом радіопланування є кольорові карти-діаграми, накладені на план приміщення, за якими можна попередньо оцінити рівень сигналу в кожній конкретній точці приміщення.

Дані карти будуються за допомогою комп'ютерного моделювання з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, але реальна якість прийому може відрізнятися від запроєктованого і може бути підтверджена тільки в ході виконання пуско-налагоджувальних робіт.

ФОП Капінус рекомендує на об'єктах з розвиненою інфраструктурою і бізнес-центрах (де є сильне перевантаження ефіру радіоперешкодами і сигналами від інших Wi-Fi точок) обов'язково проводити додаткове обстеження - радіорозвідку: виїзд фахівця на об'єкт для проведення дослідження і вибору оптимального каналу. Картина після проведення обстеження, може істотно відрізнятися від попереднього планування на основі плану приміщення.

Під час проектування систем передавання даних (СПД), ФОП Капінус використовує обладнання наступних виробників:

Американська компанія Cisco Systems є безумовним лідером і провідним постачальником мережевого обладнання в світі і пропонує практично весь спектр даної продукції.

У портфель рішень Cisco Systems в області IP-технологій входять: уніфіковані комунікації, маршрутизація, бездротовий зв'язок, комутація, керування мережею, безпека.

HPE Aruba (Aruba Hewlett Packard Enterprise company) - це обладнання для побудови мереж передавання даних корпоративного рівня, включаючи як дротові, так і бездротові рішення, як програмне забезпечення для управління, так і забезпечення безпеки мережі. До числа лідерів компанія увійшла завдяки простоті реалізації рішення, подальшого обслуговування та управління розширеним функціоналом мереж Wi-Fi на обладнанні Aruba.