Нормативна документацiя

Перелік актуальної нормативної документації

Шифр документа Найменування документа Статус, номер наказу
ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ ISO/IEC 11801-2:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 2. Офісні приміщення Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ ISO/IEC 11801-3:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 3. Виробничі приміщення Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ ISO/IEC 11801-4:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 4. Будинки з одним користувачем Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ ISO/IEC 11801-5:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 5. Центри оброблення даних Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ ISO/IEC 11801-6:2018Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 6. Розподілені інженерні мережі будинків Діючий, наказ від 11.12.2018 № 475 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ EN 55022:2017Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання Діючий, наказ від 25.09.2017 № 300 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ EN 55032:2017Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад Діючий, наказ від 25.09.2017 № 300 (З наданням чинності з 01.01.2019)
ДСТУ IEC 60874-1:2010З`єднувачі для оптичних волокон та кабелів. Частина 1. Загальні технічні вимоги Діючий, наказ від 28.12.2010 № 618 (з наданням чинності з 01.07.2012)
ДСТУ EN 62368-1:2017Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки Діючий, Наказ від 22.12.2017 № 451 (з наданням чинності з 01.01.2019)
ПУЕПУЕ Правила улаштування електроустановок (перше переглянуте, перероблене, доповнене та адаптоване до умов України видання) Діючий, Наказ від 21.07.2017 № 476 (взамін ПУЕ-86)
ДСТУ EN 61439-1:2016Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила Діючий, Наказ від 28.12.2016 № 457
ДСТУ EN 60947-1:2017Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила Діючий, Наказ від 07.11.2017 № 353